Kurzy lešenárov

Kurzy lešenárov

Odbornú spôsobilosť na montáž a demontáž lešenia môžete získať školením.

Po jeho úspešnom absolvovaní Vám bude vystavený preukaz lešenára . V zmysle Vyhlášky č. 147/2013 Zb. je každý dodávateľ stavebných prác povinný zabezpečiť školenie a zaučenie pracovníkov a overovať ich znalosti 1x 12 mesiacov, ak vykonávajú stavebné práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou nad 1,5m ako je práca na rebríkoch, lešeniach, montáž a pod.

 

Počas kurzu účastníci získajú teoretické vedomosti a praktické zručnosti potrebné na montáž a demontáž lešenia so zameraním na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Účastníci kurzu ukončia výchovu a vzdelávanie písomným testom a praktickou skúškou a následne im bude vystavený Preukaz lešenára v zmysle § 16 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

 

Podmienky účasti na výchove a vzdelávaní osôb na montáž a demontáž lešenia

ukončená základná školská dochádzka,
vek najmenej 18 rokov,
zdravotná spôsobilosť  – lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu nesmie byť starší ako 6 mesiacov (SZČO / zamestnanec).

Rozsah kurzu

Základný kurz – 34 hodín

Meno a priezvisko*
Telefónne číslo*
Email*
Správa*