Referencie

Referencie - naši partneri

 1. XAWAX, s.r.o. - personálna agentúra – celé Slovensko
 2. Edymax SE - personálna agentúra – celé Slovensko
 3. KAMAX Tools s.r.o. - strojárstvo
 4. Spravbyt, s.r.o. - správa bytových domov
 5. Bardbyt, s.r.o. - správa mestského majetku a bytových domov
 6. HUDOS, s.r.o. - MKD a zasielateľstvo
 7. PK Auto, s.r.o. - predaj a servis automobilov OPEL, Toyota
 8. OPTIMAL SK, s.r.o. - predaj a servis automobilov KIA
 9. NsP Bardejov, n.o. - poskytovanie zdravotnej starostlivosti
 10. Cimbaľák, s.r.o. - výroba a predaj mäsových výrobkov
 11. MAKOS, a.s. – regionálna sieť veľkoskladov a predajní potravín
 12. V + S Welding, s.r.o. – strojárska výroba
 13. FLAMEshoes, s.r.o. – výroba gumovej obuvy
 14. PEMA – M, s.r.o. – výroba puzdier na hudobné nástroje
 15. EKOBARD, a.s. – zber a spracovanie odpadu a plastov
 16. Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. – stavebná činnosť – líniové stavby
 17. EKOL – recyklačné systémy, s.r.o. – zber a spracovanie olejov
 18. Miroslav Harajda - PNEU – RITMOTECHNA – pneuservis
 19. QEL, s.r.o. – elektrosystémy, betonárne, bioplynové stanice, fotovoltaika
 20. Poľnohospodárske družstvo Javorina Malcov - poľnohospodárstvo
 21. SanaClis s.r.o. – klinické skúšky liekov
 22. SAPS COMAN s.r.o. - tenisové kurty a beach volejbalové ihriská
 23. Dr. VET s.r.o. – veterinárna klinika
 24. cafe de france s.r.o. – sieť kaviarní 
 25. FENEGA, s.r.o  - obchodovanie s kovovým odpadom a farebnými kovmi 
 26. Maxin’s People Slovakia s.r.o. – personálne služby 
 27. R – Clinic s.r.o. – medicínske zariadenie
 28. REST3, s.r.o.  – čerpacia stanica
Meno a priezvisko*
Telefónne číslo*
Email*
Správa*